Korzystanie z rejestru

Korzystanie z rejestru

Korzystanie z rejestru

 

Rejestr jest prezentowany jako strona z trzema głównymi mechanizmami:

1. w części głównej: lista umów, która odpowiada wybranym kryteriom wyszukiwania lub filtrowania albo dane o wybranej umowie
Po wybraniu jednej konkretnej umowy - w części głównej wyświetlają się informacje o niej.

2. po lewej stronie u góry: wyszukiwarka tekstowa.

3. po lewej stronie na dole: blok filtrów umożliwiający określenie kryteriów, jakich umów szukamy.

 

Lista umów

Prezentowana jest lista wszystkich (na start) lub wybranych umów (po użyciu wyszukiwarki lub filtracji umów). Na jednej stronie wykazu jest 20 umów - jeśli wykaz ma więcej umów, aktywna jest paginacja na dole strony, umożliwiająca przeglądanie wykazu.

Na dole strony jest także podsumowanie liczby umów z wykazu (aktualnie wybranych) oraz i sumy ich wartości (gdy można wartość określić).
U góry listy jest przycisk powrotu do strony głównej wyszukiwarki. Użycie tego przycisku resetuje wybrane kryteria wyszukiwania/filtrowania.

Na liście umów są kolumny wybrane jako najistotniejsze do pierwszego przeglądu. Wybrany wykaz umów można sortować według tych kolumn.
Pierwszą kolumną jest "ID pozycji" (wyróżnik pozycji), powstały jako automatyczne połączenie skróconej nazwy partii i technicznego identyfikatora wpłaty/umowy w bazie danych rejestru Jawne Partie.

"ID pozycji" jest tworzone wyłącznie ze względów technicznych działania rejestru i jest jednocześnie linkiem do wyświetlenia szczegółów danej wpłaty bądź umowy.

 

Szczegóły umowy

Po kliknięciu na "ID pozycji" wybranej umowy możemy zobaczyć jej szczegółowe dane.

Dane o umowie są prezentowane w trzech blokach:

  • informacje z rejestru partii - także przekonwertowane oraz dodatkowe pola informacyjne
  • oryginalne informacje o dacie zawarcia, okresie obowiązywania i wartości umowy - wprost z rejestru partii
  • informacje administracyjne o dacie pobrania danych i uwagi administratora systemu Jawne Partie

Wiele z pól ma odnośniki w postaci jednej lub dwóch gwiazdek (* / **) - są to wskazania pól, które albo były konwertowane i zalecana jest ich weryfikacja z polami oryginalnymi (*), albo były dodane w trakcie tworzenia rejestru jako pola z dodatkowymi informacjami przypisanymi przez administratora (**).

Informacje o wyświetlonej umowie można także wydrukować - służy do tego przycisk "Drukuj".

 

 

Wyszukiwarka tekstowa

Wyszukuje po frazie lub pojedynczym wyrazie. Próbuje wyszukać umowy dopasowując ich opisy do wszystkich podanych słów.

Można podać tekst do wyszukania w rejestrze umów, ale należy pamiętać, że:
- ze względu na stwierdzone błędy w opisach umów wyszukiwanie może nie zwrócić wszystkich praktycznie pasujących wartości (np. wyszukiwanie "zimowego" - nie zwróci umowy mającej w opisie "zimoewgo")
- użycie wyszukiwarki tekstowej resetuje opcje filtrowania - nie są brane pod uwagę

 

Blok filtrów

To rozbudowana opcja określenia kryteriów wyszukiwania umów według udostępnionych w filtrze pól.
Dla niektórych pól można wybrać przedział wartości, dla innych pojedynczą wartość, a dla niektórych - kilka pojedynczych wartości.

W bloku filtrów pojawiają się liczby w nawiasach kwadratowych - to liczba umów spełniających daną cechę filtra.

Użycie bloku filtrów resetuje wyszukiwanie tekstowe, jeśli było wcześniej użyte.

 

 

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).