Nowe kryteria ocen

Nowe kryteria ocen zawartości rejestrów

Nowe kryteria ocen zawartości rejestrów

 

Jedno kliknięcie myszką i widzisz, w których partiach i w jakiej skali są problematyczne okresy obowiązywania umów...

albo – jedno kliknięcie myszką i widzisz, w których partiach i w jakiej skali są problematyczne podane wartości umów...

albo wybierz sam/a – jakie błędy, w których partiach chcesz sprawdzić!

Abstrakcja? Nie! Taką funkcjonalność udostępnia serwis Jawne Wybory.

 

Ocena, czy dane kryterium wpłaty bądź umowy jest poprawne czy też nie - jest moją subiektywną oceną, ale przedstawiam zasady, którymi się kierowałem. Dodam, że moim zdaniem są to i tak łagodne zasady.

 

Na ten moment liczba wpłat w rejestrze przekroczyła 300, a liczba umów jest bliska 2 tysięcy. Niewiele informacji mieści się na listach wyszukiwania, a dotychczas kryteria filtrowania skupiały się na kilku podstawowych, bezwzględnie klasyfikowanych cechach nie przekazując informacji o poprawności danych.

Podjąłem się wyzwania oceny najważniejszych parametrów wpłat i umów – i dodania dodatkowych kryteriów filtrowania, które można łączyć z już istniejącymi. Kryteria te opisano skrótowymi pytaniami, ale oddającymi istotę oceny.

Daje to bardzo duże możliwości oceny jakości wprowadzanych danych przez poszczególne partie, a także ogląd na rodzaj i powszechność "problemów".

Postaram się używać właśnie słowa "problemów" ponieważ ujmuje ono szeroko zarówno braki, błędy jak i sytuacje w mojej ocenie dyskwalifikujące poprawność danych w konkretnej umowie.

 

Rejestr wpłat

Dodane zostały wskaźniki oceny:

 1. Data wpłaty
 2. Imię wpłacającego
 3. Nazwisko wpłacającego
 4. Imię ojca wpłacającego
 5. Miejscowość wpłacającego
 6. Kwota wpłaty

 

Dla pozycji 1 klasyfikacja kryterium była "tak", jeśli podano poprawną datę, przy czym ocena była łagodna i jako poprawną traktowałem także datę w innym formacie niż określona we wzorze ministerialnym.

Dla pozycji 2 do 5 klasyfikacja kryterium była "tak", jeśli podano jakąkolwiek konkretną informację, a nie puste pole, myślnik czy 'brak danych'.

Dla pozycji 6 klasyfikacja była "tak", jeśli podano konkretną kwotę większą od 0.

 

Rejestr umów

Dodane zostały wskaźniki oceny:

 1. Data zawarcia umowy
 2. Okres obowiązywania
 3. Strona umowy (kontrahent partii)
 4. Przedstawiciel strony umowy (kontrahenta partii)
 5. Przedstawiciel partii
 6. Przedmiot umowy
 7. Wartość umowy
 8. Tryb zawarcia umowy

 

Dla pozycji 1 i 2 klasyfikacja kryterium była "tak", jeśli podano poprawną datę, przy czym ocena była łagodna i jako poprawną traktowałem także datę w innym formacie niż określona we wzorze ministerialnym.

Dla pozycji 2 klasyfikacja kryterium była "tak" również, gdy nie podano (jak we wzorze ministerialnym) dwóch dat, ale podano datę początku obowiązywania umowy i jednoznacznie wskazano datę końca lub okres trwania umowy. Jako poprawne traktowałem także podanie, że umowa została zawarta na czas nieokreślony, zatem nie można wskazać jednoznacznie daty jej końca.

Ponadto brałem pod uwagę, czy data zawarcia umowy nie jest później niż data początku umowy, oraz czy poprawnie określono przedział dat obowiązywania umowy. W sytuacjach szczególnych analizowałem też przedmiot umowy dla podparcia oceny daty/dat.

Na przykład:

data początku data końca ocena kryterium okres obowiązywania
2023-03-01 Umowa na czas nieokreślony tak
30.09.2022 30.09.2022 tak
2023-01-26 - nie
2023-04-01 do końca trwania IX kadencji Sejmu RP nie (nie ma jednoznacznej daty końca obowiązywania)
02.12.2022 końca IX kadencji Sejmu RP lecz nie dłużej niz do 31.12.2023  tak (jest podana konkretna finalna i nieprzekraczalna data)
4 lata - nie
od dnia zainstalowania układu czas nieokreślony nie
29-08-2022 czas określony-24 miesiące liczone od dnia uruchomienia Usługi nie
2023-04-01 2023-04-31 nie (kwiecień ma tylko 30 dni...)
01-05-2023 24 miesiące tak (podano datę początku i konkretny okres obowiązywania)

 

Inny przykład:

data zawarcia data początku data końca ocena daty zawarcia ocena okresu obowiązywania
2023-03-20 2023-01-20 2023-01-25 nie (data zawarcia jest późniejsza niż okres obowiązywania) tak (okres wygląda na określony poprawnie)

 

 

Dla pozycji 3, 4, 5 klasyfikacja kryterium była "tak", jeśli podano konkretne, realne dane. Za poprawne uznawałem określenie, że dane (strony i jej przedstawiciela) zostały zanonimizowane ze względu na ochronę osoby prywatnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa. Za poprawne traktowałem podanie w pozycjach 4 i 5 (przedstawiciele) nazw stanowisk, bez podania nazwisk.

Za błędne traktowałem pominięcia podania jakichkolwiek danych, podanie myślnika, podanie zamiast nazwy firmy lub stanowiska – innych tekstów (np. "1250,98")

Nie dokonywałem sprawdzania i oceny poprawności strony "B" umowy – czyli partii. To oczywiste, że rejestr umów partii zawiera jako drugą stronę właśnie partię. Gdyby w przyszłości to się zmieniło – to oczywiście odpowiednie kryterium zostanie dodane.

Dla pozycji 6 (przedmiot umowy) klasyfikacja kryterium była "tak", jeśli podano jakiś sensowny, coś mówiący opis umowy, nawet jednowyrazowy – o ile w powiązaniu z kontrahentem dawał informację co jest naprawdę przedmiotem umowy (np. umowy reklamowe: "baner", "rollup", "wizytówki"). Tutaj ocena też była łagodna – brałem pod uwagę kontrahenta i wartość umowy. Za błąd uznawałem podanie myślnika, nic nie mówiącego tekstu (np. "Polska") lub jednowyrazowe określenia umowy i to znaczącej wartości.

Przykłady:

przedmiot umowy wartość umowy ocena przedmiotu umowy
Polska 0 nie
analiza 13038,00 nie (analiza czego?)
Zaliczka 3028,50 nie (zaliczka na co?)
wizytówki 319,80 tak
polisa 446,00 tak
czynsz 4025,04 tak
bukiet 150,00 tak

 

 

Dla pozycji 7 (wartość umowy) klasyfikacja kryterium była "tak", jeśli podano konkretną kwotę umowy, stawkę lub przynajmniej jeden z kilku składników wartości umowy jako konkretna kwota.

Za błąd uznawałem podanie kwoty w innej walucie niż PLN bez wskazania kursu, podanie myślnika, określenie typu "wg cennika" czy określenie zmiany wartości bez konkretnego wskazania czy to zwiększenie czy zmniejszenie wartości (np. "zmiana kwoty o 3000000,00")

Uwaga! Ta ocena jest niezależna od istniejącego już "typu wartości umowy", który charakteryzuje bardziej sposób "zbudowania" finalnej wartości umowy.

 

Dla pozycji 8 (tryb zawarcia umowy) klasyfikacja kryterium była "tak", jeśli podano jakikolwiek tryb zawarcia umowy. Podanie myślnika lub pustego pola było uznawane za błąd.

 

Jak korzystać z nowych kryteriów

To bardzo proste - dokładnie tak samo, jak z dotychczasowych kryteriów filtrowania. Liczby przy poszczególnych kryteriach i ich wartościach zmieniają się dynamicznie w zależności od tego, co wcześniej kliknięto, co wybrano. Możesz klikać dowolną kombinację różnych kryteriów filtrowania, a system dopasuje listę umów do wybranych warunków.

Na przykład możesz kliknąć nazwę wybranej partii - wówczas nowe kryteria ocen pokażą, jakiego rodzaju problemy i w jakiej ilości występują w rejestrze tej partii.

Z drugiej strony - możesz kliknąć na wybraną ocenę z nowego kryterium (np.: Wartość umowy OK? - nie) - i wtedy zobaczysz, w których partiach i w jakiej ilości występuje ten wybrany problem.

Uwaga! Jeśli chcesz podać w module filtrów kwotę wartości umowy (jedną liczbę lub dwie dla określenia przedziału) - musisz zachować odpowiednią kolejność:
- najpierw określ warunek wybranego kryterium (np. Przedmiot umowy OK? - nie),
- potem określ przedział kwotowy i kliknij Wyszukaj


Powyższe oceny mogą być oczywiście dyskusyjne w konkretnych przypadkach. Niemniej moje doświadczenie w analizie blisko 8 tysięcy umów z różnych rejestrów pozwala na w miarę rzetelne dokonanie oceny.

Proszę pamiętać, że umowy podlegają modyfikacjom i tak jak one mogą zmieniać się w rejestrze, tak mogą zmieniać się oceny poszczególnych kryteriów.

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).