O projekcie

O projekcie

O projekcie

 

Projekt, który wystartował 15 lipca 2023 r. nosił na początku nazwę Jawne Wybory. Ten system powstał dla wsparcia jawności i przejrzystości finansowania partii politycznych, bazując na dwóch obowiązkowych dla partii rejestrach:

  • rejestru wpłat na rzecz partii politycznych
  • rejestru umów zawartych przez partie polityczne

 

Od 01 stycznia 2024 r. projekt Jawne Wybory zmienił nazwę i adres domenowy na: Jawne Partie.

Celem projektu Jawne Partie było udostępnienie w jednym miejscu zebranych i połączonych rejestrów największych partii politycznych w Polsce z możliwością ich przeglądania, wyszukiwania i filtrowania.

Umowy zawierane przez partie zostały ponadto przeanalizowane i w tych przypadkach, gdzie nie podano jednej konkretnej wartości umowy, a było to możliwe z zachowaniem rzetelności - wartości umów zostały przeliczone tak, aby pokazać kwoty jak najbardziej zbliżone do wydatkowanych przez partie polityczne.
Rejestry partii często prezentują bowiem umowy w sposób nie pozwalający na określenie jednej finalnej wartości umowy.

Z tego powodu system Jawne Partie w wielu przypadkach nie pokazuje w polu "wartość umowy" ani tego, co podała partia jako "wartość umowy", ani dokładnej wartości umów,
ale pokazuje wartości umów (lub ich części) jak najbardziej zbliżone do kosztów realnie poniesionych przez partie.

Dzięki temu użytkownik nie widzi dla takich umów w polu wartość kwoty "0", ale maksymalne przybliżenie kosztów, jakie można było wiarygodnie obliczyć. Odpowiednie oznaczenia pozwalają sprawdzić, które wartości w jaki sposób zostały uzyskane.

W każdej chwili dla każdej umowy użytkownik ma dostępne oryginalne zapisy pola "wartość umowy" i może sam zweryfikować zasadność obliczeń oraz jakie koszty według partii wygenerowała taka umowa.

Do bazy zarówno wpłat jak i umów dodane zostały wyszukiwarki, które pozwolą z setek pozycji wybrać/znaleźć/wyfiltrować te, które spełniają określone kryteria.

 

System Jawne Partie został zbudowany z wykorzystaniem narzędzia katalogowego systemu Jawne Umowy, które powstało dzięki wsparciu wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).

Dalszy rozwój i utrzymanie systemów Jawne Umowy i Jawne Partie zostało wsparte przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

 

Realizacja techniczna

System zbudowany został na bazie CMS Joomla!, w którym zaimplementowany jest moduł katalogowy z wyszukiwarką obsługujący bazę umów.

Baza umów powstała w wyniku konwersji rejestrów publikowanych przez partie w różnych układach i formatach - do postaci umożliwiającej zaimportowanie do modułu katalogowego.

 

O autorze

Grzegorz Krakowiak - prowadzący lokalny, niezależny dziennik informacyjny Mierzyn (www.mierzyn.pl) i jego stronę FB: https://www.facebook.com/MierzynPL , od kilku lat monitorujący i opisujący działania lokalnych władz w Gminie Dobra (Szczecińska).
Członek stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

 

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).