Pola danych umowy

Pola danych umowy

Pola danych umowy

 

Widok szczegółów umowy prezentuje następujące dane/pola - zgrupowane w trzech blokach:

 

Dane z rejestru partii - wzięte wprost, skonwertowane oraz pola informacyjne:

 • skrócona nazwa partii
 • liczba porządkowa w rejestrze danej partii
 • numer umowy
 • data zawarcia
 • miejsce zawarcia
 • okres obowiązywania - OD
 • okres obowiązywania - DO
 • strona A umowy
 • przedstawiciel strony A umowy
 • strona B umowy (partia)
 • przedstawiciel strony B umowy (partii)
 • przedmiot umowy
 • wartość umowy (jeśli była podana lub możliwa do określenia)
 • typ wartości umowy (wg objaśnień na dole strony)
 • rodzaj kwoty (brutto/netto/nieokreślona)
 • uwagi administratora systemu Jawne Wybory do wskazanej wartości umowy
 • tryb zawarcia umowy (z rejestru partii)
 • czas końca obowiązywania umowy (określony/nieokreślony)
 • informacja o ewentualnej anonimizacji danych strony A umowy
 • dodatkowe informacje (z rejestru partii)

Oryginalne pola przed konwersją z rejestru partii:

 • data zawarcia umowy
 • wartość umowy
 • okres obowiązywania OD
 • okres obowiązywania DO

Informacje administracyjne:

 • data pobrania danych umowy z rejestru partii
 • data zaktualizowanie danych w rejestrze Jawne Partie
 • uwagi administratora rejestru Jawne Partie

 

Typ wartości umowy

W wielu przypadkach umowa nie posiadała w oryginalnym zbiorze podanej jednej konkretnej wartości. Czasami udało się ją obliczyć na podstawie opisu umowy, czasami była to podana tylko stawka bez wartości umowy. Pole "typ wartości umowy" precyzuje, jaką wartość podano (lub nie) dla tej umowy i jaka wartość znalazła się w rejestrze systemu Jawne Partie.

Możliwe wartości tego pola:

typ skrót na liście
opis
określona O wartość umowy określona konkretną kwotą
maksymalna M podano tylko, jakiej kwoty wartość umowy nie może przekroczyć
nieokreślona N nie podano ani wartości, ani stawki, ani opisu pozwalającego na wyliczenie wartości umowy - jednak z opisu wynika, że umowa nie jest bezpłatna
stawka S podano tylko stawkę (stawki) umowy w sposób nie pozwalający na obliczenie całej wartości umowy
brak B nie podano żadnej informacji o wartości umowy albo podano, że umowa ma charakter bezpłatny
inna I wartość umowy została wyliczona przez administratora rejestru na podstawie opisu umowy i/lub stawki

 

Rodzaj kwoty

Pole to określa rodzaj kwoty opisującej wartość:

 • brutto - jeśli w rejestrze partii wprost wskazano, że to kwota brutto
 • netto - jeśli w rejestrze partii wprost wskazano, że to kwota netto
 • nieokreślona - jeśli w rejestrze partii nie wspomniano nic o rodzaju kwoty

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).