Rejestr partii

ID pozycji** Nr ewidencyjny Data zgłoszenia [2] Data wpisu [7]
Stronnictwo Demokratyczne - [13001]
2
1990-08-30
-
Polska Partia Socjalistyczna - [13002]
4
1990-09-04
1998-05-07
Unia Europejskich Demokratów - [13003]
12
1994-06-01
-
Unia Polityki Realnej - [13004]
23
1990-12-06
2001-03-06
Polskie Stronnictwo Ludowe - [13005]
34
1990-08-17
1999-04-07
Polska Wspólnota Narodowa - [13006]
48
1990-12-12
2000-01-11
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - [13007]
49
1994-10-10
1994-10-10
Liga Polskich Rodzin - [13008]
53
1991-05-23
2004-07-28
Narodowe Odrodzenie Polski - [13009]
58
1992-04-22
2001-01-04
Unia Pracy - [13010]
62
1992-09-03
2005-05-05
Nowa Lewica - [13011]
87
1999-04-22
2001-07-03
Porozumienie Polskie - [13012]
90
1999-10-25
1999-12-14
Przymierze Ludowo-Narodowe - [13013]
113
2001-02-15
2001-04-06
Prawo i Sprawiedliwość - [13014]
124
2001-05-31
2001-06-08
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej P... - [13015]
131
2001-11-08
2003-05-20
Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych - [13016]
136
2000-07-26
2002-07-02
Ruch Patriotyczny - [13017]
148
2002-07-15
2002-09-26
Komunistyczna Partia Polski - [13018]
152
2002-09-04
2002-10-09
Zieloni - [13019]
182
2003-11-26
2004-02-23
Socjaldemokracja Polska - [13020]
191
2004-04-07
2004-04-19
Stronnictwo Pracy - [13021]
196
2004-05-24
2004-09-07
Stronnictwo Narodowe - [13022]
203
2004-06-09
2004-06-21
Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska - [13023]
213
2004-12-22
2005-02-07
Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana - [13024]
215
2004-12-28
2005-04-13
Wolność i Równość - [13025]
227
2005-03-21
2005-06-15
Polski Ruch Monarchistyczny - [13026]
229
2005-03-25
2005-04-22
Stronnictwo Polska Racja Stanu - [13027]
234
2005-05-10
2005-07-26
Związek Słowiański - [13028]
253
2006-06-02
2006-08-03
Prawica Rzeczypospolitej - [13029]
266
2007-04-25
2007-06-06
Stronnictwo 'Piast' - [13030]
277
2007-09-05
2007-10-15
Wybranych pozycji: 106 / Łączna wartość wybranych pozycji: 0,00

--------------------------

(**) - ID pozycji to pole techniczne utworzone dla wyróżnienia partii w systemie.
Informacja: 'Łączna wartość wybranych pozycji:...' nie dotyczy rejestru partii i może być zignorowana.
Objaśnienia pól - numery w nawiasach zgodne z numerami rejestru partii Sądu Okręgowego w Warszawie:
- Nr ewidencyjny - numer ewidencyjny partii w rejestrze partii Sądu Okręgowego w Warszawie
- Data zgłoszenia [2] - data zgłoszenia partii do ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Nazwa partii, jej skrót i adres siedziby [3] - nazwa, skrót nazwy oraz siedziba partii (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Symbol graficzny [4] - wzorzec symbolu graficznego partii (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Osoby uprawnione [5] - imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
- Osoby zgłaszające [6] - imiona, nazwiska i adresy osób zgłaszających partię do ewidencji
- Data wpisu [7] - data wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu partii do ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Orzeczenie TK [8] - data, sygnatura i sentencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego partii
- Uchwała samorozw. [9] - wzmianka o podjęciu przez partię uchwały o samorozwiązaniu oraz imię i nazwisko wyznaczonego likwidatora
- Data wykreślenia [10] - data wykreślenia partii z ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Uwagi [11] - uwagi (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Statut - link do statutu partii w BIP Sądu Okręgowego w Warszawie

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).