Rejestr partii

ID pozycji** Nr ewidencyjny Data zgłoszenia [2] Data wpisu [7]
Bezpartyjni - [13076]
420
2020-09-23
2021-08-11
Bezpartyjni Samorządowcy- Łączy nas Polska - [13080]
429
2021-07-16
2022-02-17
Centrum dla Polski - [13087]
437
2022-05-25
2022-10-11
Dobry Ruch - [13083]
432
2021-08-27
2023-01-13
Inicjatywa Polska - [13068]
401
2019-03-15
2019-06-04
Komunistyczna Partia Polski - [13018]
152
2002-09-04
2002-10-09
Konfederacja Korony Polskiej - [13069]
404
2019-06-07
2020-01-24
Konfederacja Wolność i Niepodległość - [13067]
400
2019-03-05
2019-07-25
Kongres Nowej Prawicy - [13035]
307
2010-12-03
2011-03-25
KUKIZ15 - [13097]
449
2023-02-16
2023-04-19
Lewica Razem - [13048]
353
2015-05-21
2015-07-21
Nowa Demokracja - TAK - [13044]
341
2014-12-23
2015-02-11
Nowa Lewica - [13011]
87
1999-04-22
2001-07-03
Nowa Nadzieja - [13066]
399
2015-01-26
2019-05-08
Nowoczesna - [13051]
362
2015-07-21
2015-08-25
Partia Republikańska - [13057]
378
2017-10-04
2021-01-07
Partia Rozwoju - [13036]
310
2011-04-05
2011-07-27
PIAST - Jedność Myśli Europejskich Narod... - [13047]
351
2015-05-15
2015-07-31
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej P... - [13015]
131
2001-11-08
2003-05-20
Polska 2050 Szymona Hołowni - [13077]
421
2020-11-03
2021-03-26
Polska Jest Jedna - [13090]
442
2022-12-19
2023-02-09
Polska Lewica - [13031]
279
2007-09-21
2008-02-08
Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców,... - [13073]
416
2020-07-07
2021-04-15
Polska Partia Piratów - [13041]
328
2012-07-23
2013-01-21
Polska Partia Socjalistyczna - [13002]
4
1990-09-04
1998-05-07
Polski Ruch Monarchistyczny - [13026]
229
2005-03-25
2005-04-22
Polskie Stronnictwo Ludowe - [13005]
34
1990-08-17
1999-04-07
Porozumienie dla Demokracji - [13043]
333
2013-12-09
2014-02-14
Prawica Rzeczypospolitej - [13029]
266
2007-04-25
2007-06-06
Prawo i Sprawiedliwość - [13014]
124
2001-05-31
2001-06-08
Wybranych pozycji: 38 / Łączna wartość wybranych pozycji: 0,00

--------------------------

(**) - ID pozycji to pole techniczne utworzone dla wyróżnienia partii w systemie.
Informacja: 'Łączna wartość wybranych pozycji:...' nie dotyczy rejestru partii i może być zignorowana.
Objaśnienia pól - numery w nawiasach zgodne z numerami rejestru partii Sądu Okręgowego w Warszawie:
- Nr ewidencyjny - numer ewidencyjny partii w rejestrze partii Sądu Okręgowego w Warszawie
- Data zgłoszenia [2] - data zgłoszenia partii do ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Nazwa partii, jej skrót i adres siedziby [3] - nazwa, skrót nazwy oraz siedziba partii (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Symbol graficzny [4] - wzorzec symbolu graficznego partii (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Osoby uprawnione [5] - imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
- Osoby zgłaszające [6] - imiona, nazwiska i adresy osób zgłaszających partię do ewidencji
- Data wpisu [7] - data wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu partii do ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Orzeczenie TK [8] - data, sygnatura i sentencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego partii
- Uchwała samorozw. [9] - wzmianka o podjęciu przez partię uchwały o samorozwiązaniu oraz imię i nazwisko wyznaczonego likwidatora
- Data wykreślenia [10] - data wykreślenia partii z ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Uwagi [11] - uwagi (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Statut - link do statutu partii w BIP Sądu Okręgowego w Warszawie

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).