Rejestr partii

ID pozycji** Nr ewidencyjny Data zgłoszenia [2] Data wpisu [7]
Normalna Polska - [13106]
461
2023-11-06
2023-11-30
Bezpieczna Polska - [13104]
458
2023-07-21
2023-09-15
Suwerenna Polska - [13103]
456
2023-04-26
2023-05-19
Społeczny Interes - [13102]
455
2023-04-20
2023-06-19
Rodacy Kamraci - [13101]
454
2023-04-05
2023-06-30
Polski Ruch Lewicowy - [13105]
453
2023-03-29
2023-11-17
Mam Dość 2023 - [13100]
452
2023-03-27
2023-08-11
Ruch Jedności Polaków - [13099]
451
2023-03-17
2023-05-19
Stabilna Polska - [13098]
450
2023-03-13
2023-04-24
KUKIZ15 - [13097]
449
2023-02-16
2023-04-19
Ogólnopolska Koalicja Samorządowa-Tak!Dl... - [13096]
448
2023-02-06
2023-06-20
Ruch Naprawy Polski - [13095]
447
2023-02-06
2023-04-21
Droga Niepodległości - [13094]
446
2023-02-03
2023-04-17
Ruch Społeczny Agrounia TAK - [13093]
445
2023-01-30
2023-03-15
Ogólnopolski Ruch Patrioci Polska - [13092]
444
2023-01-27
2023-04-03
Front - [13091]
443
2023-01-24
2023-03-07
Polska Jest Jedna - [13090]
442
2022-12-19
2023-02-09
Partia Konserwatywna - [13089]
441
2022-12-06
2023-04-04
Inna Polska - [13088]
439
2022-07-08
2023-04-18
Centrum dla Polski - [13087]
437
2022-05-25
2022-10-11
Wspólnie dla Zdrowia - [13086]
436
2022-01-28
2022-07-12
Czwarta Rzeczypospolita Polska - [13085]
434
2021-12-10
2022-02-28
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej - [13084]
433
2021-11-17
2022-09-28
Dobry Ruch - [13083]
432
2021-08-27
2023-01-13
Polska Praworządna - [13082]
431
2021-08-03
2022-03-03
Z Miłości do Koryta, skrót ZMDK - [13081]
430
2021-07-26
2022-08-23
Bezpartyjni Samorządowcy- Łączy nas Polska - [13080]
429
2021-07-16
2022-02-17
Libertarianie - [13079]
428
2021-07-02
2021-12-15
Polska Partia Ochrony Zwierząt - [13078]
426
2021-04-15
2022-08-31
Polska 2050 Szymona Hołowni - [13077]
421
2020-11-03
2021-03-26
Wybranych pozycji: 106 / Łączna wartość wybranych pozycji: 0,00

--------------------------

(**) - ID pozycji to pole techniczne utworzone dla wyróżnienia partii w systemie.
Informacja: 'Łączna wartość wybranych pozycji:...' nie dotyczy rejestru partii i może być zignorowana.
Objaśnienia pól - numery w nawiasach zgodne z numerami rejestru partii Sądu Okręgowego w Warszawie:
- Nr ewidencyjny - numer ewidencyjny partii w rejestrze partii Sądu Okręgowego w Warszawie
- Data zgłoszenia [2] - data zgłoszenia partii do ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Nazwa partii, jej skrót i adres siedziby [3] - nazwa, skrót nazwy oraz siedziba partii (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Symbol graficzny [4] - wzorzec symbolu graficznego partii (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Osoby uprawnione [5] - imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
- Osoby zgłaszające [6] - imiona, nazwiska i adresy osób zgłaszających partię do ewidencji
- Data wpisu [7] - data wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu partii do ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Orzeczenie TK [8] - data, sygnatura i sentencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego partii
- Uchwała samorozw. [9] - wzmianka o podjęciu przez partię uchwały o samorozwiązaniu oraz imię i nazwisko wyznaczonego likwidatora
- Data wykreślenia [10] - data wykreślenia partii z ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Uwagi [11] - uwagi (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Statut - link do statutu partii w BIP Sądu Okręgowego w Warszawie

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).