Rejestr partii

ID pozycji** Nr ewidencyjny Data zgłoszenia [2] Data wpisu [7]
Związek Słowiański - [13028]
253
2006-06-02
2006-08-03
Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin - [13050]
359
2015-07-10
2015-07-10
Zjednoczeni Ponad Podziałami - [13059]
384
2018-02-02
2018-08-01
Zieloni - [13019]
182
2003-11-26
2004-02-23
Z Miłości do Koryta, skrót ZMDK - [13081]
430
2021-07-26
2022-08-23
Wspólnie dla Zdrowia - [13086]
436
2022-01-28
2022-07-12
Wolnościowcy - [13070]
406
2019-07-05
2019-09-04
Wolność i Równość - [13025]
227
2005-03-21
2005-06-15
Wolni i Solidarni - [13052]
366
2016-07-08
2016-11-18
Wolna Europa - [13045]
342
2015-01-23
2022-09-21
Unia Pracy - [13010]
62
1992-09-03
2005-05-05
Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych - [13016]
136
2000-07-26
2002-07-02
Unia Polityki Realnej - [13004]
23
1990-12-06
2001-03-06
Unia Europejskich Demokratów - [13003]
12
1994-06-01
-
Twój Ruch - [13037]
313
2011-05-05
2011-06-01
Suwerenna Polska - [13103]
456
2023-04-26
2023-05-19
Stronnictwo Pracy - [13021]
196
2004-05-24
2004-09-07
Stronnictwo Polska Racja Stanu - [13027]
234
2005-05-10
2005-07-26
Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii - [13038]
315
2011-05-23
2011-08-19
Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana - [13024]
215
2004-12-28
2005-04-13
Stronnictwo Narodowe - [13022]
203
2004-06-09
2004-06-21
Stronnictwo Ludowe 'Ojcowizna' RP - [13040]
327
2012-12-28
2013-04-30
Stronnictwo Demokratyczne - [13001]
2
1990-08-30
-
Stronnictwo 'Piast' - [13030]
277
2007-09-05
2007-10-15
Stabilna Polska - [13098]
450
2023-03-13
2023-04-24
Społeczny Interes - [13102]
455
2023-04-20
2023-06-19
Solidarna Polska - [13039]
319
2012-03-27
2012-06-01
Socjaldemokracja Polska - [13020]
191
2004-04-07
2004-04-19
Ślonzoki Razem - [13056]
376
2017-08-23
2018-05-25
Śląska Partia Regionalna - [13058]
379
2017-10-16
2018-04-12
Wybranych pozycji: 106 / Łączna wartość wybranych pozycji: 0,00

--------------------------

(**) - ID pozycji to pole techniczne utworzone dla wyróżnienia partii w systemie.
Informacja: 'Łączna wartość wybranych pozycji:...' nie dotyczy rejestru partii i może być zignorowana.
Objaśnienia pól - numery w nawiasach zgodne z numerami rejestru partii Sądu Okręgowego w Warszawie:
- Nr ewidencyjny - numer ewidencyjny partii w rejestrze partii Sądu Okręgowego w Warszawie
- Data zgłoszenia [2] - data zgłoszenia partii do ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Nazwa partii, jej skrót i adres siedziby [3] - nazwa, skrót nazwy oraz siedziba partii (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Symbol graficzny [4] - wzorzec symbolu graficznego partii (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Osoby uprawnione [5] - imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
- Osoby zgłaszające [6] - imiona, nazwiska i adresy osób zgłaszających partię do ewidencji
- Data wpisu [7] - data wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu partii do ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Orzeczenie TK [8] - data, sygnatura i sentencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego partii
- Uchwała samorozw. [9] - wzmianka o podjęciu przez partię uchwały o samorozwiązaniu oraz imię i nazwisko wyznaczonego likwidatora
- Data wykreślenia [10] - data wykreślenia partii z ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Uwagi [11] - uwagi (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Statut - link do statutu partii w BIP Sądu Okręgowego w Warszawie

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).