Rejestr partii

ID pozycji** Nr ewidencyjny Data zgłoszenia [2] Data wpisu [7]
Polska Lewica - [13031]
279
2007-09-21
2008-02-08
Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska - [13032]
293
2008-11-26
2009-02-12
Samoobrona - [13033]
298
2010-01-27
2010-01-28
Lepsza Polska - [13034]
302
2010-06-10
2010-08-09
Kongres Nowej Prawicy - [13035]
307
2010-12-03
2011-03-25
Partia Rozwoju - [13036]
310
2011-04-05
2011-07-27
Twój Ruch - [13037]
313
2011-05-05
2011-06-01
Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii - [13038]
315
2011-05-23
2011-08-19
Solidarna Polska - [13039]
319
2012-03-27
2012-06-01
Stronnictwo Ludowe 'Ojcowizna' RP - [13040]
327
2012-12-28
2013-04-30
Polska Partia Piratów - [13041]
328
2012-07-23
2013-01-21
Polskie Stronnictwo Demokratyczne - [13042]
330
2013-06-04
2013-06-13
Porozumienie dla Demokracji - [13043]
333
2013-12-09
2014-02-14
Nowa Demokracja - TAK - [13044]
341
2014-12-23
2015-02-11
Wolna Europa - [13045]
342
2015-01-23
2022-09-21
Normalny Kraj - [13046]
346
2015-02-18
2015-04-30
PIAST - Jedność Myśli Europejskich Narod... - [13047]
351
2015-05-15
2015-07-31
Lewica Razem - [13048]
353
2015-05-21
2015-07-21
Partia Wolności - [13049]
355
2015-06-08
2015-07-06
Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin - [13050]
359
2015-07-10
2015-07-10
Nowoczesna - [13051]
362
2015-07-21
2015-08-25
Wolni i Solidarni - [13052]
366
2016-07-08
2016-11-18
Ruch Narodowy - [13053]
371
2017-03-22
2018-02-28
Polska 2050 - [13054]
372
2017-05-23
2017-08-07
REGIONALNA. Mniejszość z Większością - [13055]
375
2017-08-10
2018-02-06
Ślonzoki Razem - [13056]
376
2017-08-23
2018-05-25
Partia Republikańska - [13057]
378
2017-10-04
2021-01-07
Śląska Partia Regionalna - [13058]
379
2017-10-16
2018-04-12
Zjednoczeni Ponad Podziałami - [13059]
384
2018-02-02
2018-08-01
Alternatywa Społeczna - [13060]
387
2018-05-25
2018-11-16
Wybranych pozycji: 106 / Łączna wartość wybranych pozycji: 0,00

--------------------------

(**) - ID pozycji to pole techniczne utworzone dla wyróżnienia partii w systemie.
Informacja: 'Łączna wartość wybranych pozycji:...' nie dotyczy rejestru partii i może być zignorowana.
Objaśnienia pól - numery w nawiasach zgodne z numerami rejestru partii Sądu Okręgowego w Warszawie:
- Nr ewidencyjny - numer ewidencyjny partii w rejestrze partii Sądu Okręgowego w Warszawie
- Data zgłoszenia [2] - data zgłoszenia partii do ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Nazwa partii, jej skrót i adres siedziby [3] - nazwa, skrót nazwy oraz siedziba partii (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Symbol graficzny [4] - wzorzec symbolu graficznego partii (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Osoby uprawnione [5] - imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
- Osoby zgłaszające [6] - imiona, nazwiska i adresy osób zgłaszających partię do ewidencji
- Data wpisu [7] - data wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu partii do ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Orzeczenie TK [8] - data, sygnatura i sentencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego partii
- Uchwała samorozw. [9] - wzmianka o podjęciu przez partię uchwały o samorozwiązaniu oraz imię i nazwisko wyznaczonego likwidatora
- Data wykreślenia [10] - data wykreślenia partii z ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Uwagi [11] - uwagi (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Statut - link do statutu partii w BIP Sądu Okręgowego w Warszawie

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).