Rejestr partii

ID pozycji** Nr ewidencyjny Data zgłoszenia [2] Data wpisu [7]
Partia Kierowców - [13061]
391
2018-11-08
2019-03-18
Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi - [13062]
393
2018-11-27
2019-02-12
Skuteczni Piotra Liroya - Marca - [13063]
394
2018-12-17
2019-04-15
PolEXIT - [13064]
395
2018-12-20
2019-03-14
Odpowiedzialność - [13065]
396
2018-12-21
2019-03-15
Nowa Nadzieja - [13066]
399
2015-01-26
2019-05-08
Konfederacja Wolność i Niepodległość - [13067]
400
2019-03-05
2019-07-25
Inicjatywa Polska - [13068]
401
2019-03-15
2019-06-04
Konfederacja Korony Polskiej - [13069]
404
2019-06-07
2020-01-24
Wolnościowcy - [13070]
406
2019-07-05
2019-09-04
Sami Swoi - [13071]
407
2019-07-22
2019-10-11
Federacja dla Rzeczypospolitej - [13072]
412
2019-12-06
2020-03-12
Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców,... - [13073]
416
2020-07-07
2021-04-15
Antypartia - [13074]
417
2020-08-26
2021-01-18
Przyszłość 5.0 - [13075]
418
2020-09-15
2021-01-13
Bezpartyjni - [13076]
420
2020-09-23
2021-08-11
Polska 2050 Szymona Hołowni - [13077]
421
2020-11-03
2021-03-26
Polska Partia Ochrony Zwierząt - [13078]
426
2021-04-15
2022-08-31
Libertarianie - [13079]
428
2021-07-02
2021-12-15
Bezpartyjni Samorządowcy- Łączy nas Polska - [13080]
429
2021-07-16
2022-02-17
Z Miłości do Koryta, skrót ZMDK - [13081]
430
2021-07-26
2022-08-23
Polska Praworządna - [13082]
431
2021-08-03
2022-03-03
Dobry Ruch - [13083]
432
2021-08-27
2023-01-13
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej - [13084]
433
2021-11-17
2022-09-28
Czwarta Rzeczypospolita Polska - [13085]
434
2021-12-10
2022-02-28
Wspólnie dla Zdrowia - [13086]
436
2022-01-28
2022-07-12
Centrum dla Polski - [13087]
437
2022-05-25
2022-10-11
Inna Polska - [13088]
439
2022-07-08
2023-04-18
Partia Konserwatywna - [13089]
441
2022-12-06
2023-04-04
Polska Jest Jedna - [13090]
442
2022-12-19
2023-02-09
Wybranych pozycji: 106 / Łączna wartość wybranych pozycji: 0,00

--------------------------

(**) - ID pozycji to pole techniczne utworzone dla wyróżnienia partii w systemie.
Informacja: 'Łączna wartość wybranych pozycji:...' nie dotyczy rejestru partii i może być zignorowana.
Objaśnienia pól - numery w nawiasach zgodne z numerami rejestru partii Sądu Okręgowego w Warszawie:
- Nr ewidencyjny - numer ewidencyjny partii w rejestrze partii Sądu Okręgowego w Warszawie
- Data zgłoszenia [2] - data zgłoszenia partii do ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Nazwa partii, jej skrót i adres siedziby [3] - nazwa, skrót nazwy oraz siedziba partii (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Symbol graficzny [4] - wzorzec symbolu graficznego partii (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Osoby uprawnione [5] - imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
- Osoby zgłaszające [6] - imiona, nazwiska i adresy osób zgłaszających partię do ewidencji
- Data wpisu [7] - data wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu partii do ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Orzeczenie TK [8] - data, sygnatura i sentencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego partii
- Uchwała samorozw. [9] - wzmianka o podjęciu przez partię uchwały o samorozwiązaniu oraz imię i nazwisko wyznaczonego likwidatora
- Data wykreślenia [10] - data wykreślenia partii z ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Uwagi [11] - uwagi (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Statut - link do statutu partii w BIP Sądu Okręgowego w Warszawie

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).