Rejestr partii

ID pozycji** Nr ewidencyjny Data zgłoszenia [2] Data wpisu [7]
Front - [13091]
443
2023-01-24
2023-03-07
Ogólnopolski Ruch Patrioci Polska - [13092]
444
2023-01-27
2023-04-03
Ruch Społeczny Agrounia TAK - [13093]
445
2023-01-30
2023-03-15
Droga Niepodległości - [13094]
446
2023-02-03
2023-04-17
Ruch Naprawy Polski - [13095]
447
2023-02-06
2023-04-21
Ogólnopolska Koalicja Samorządowa-Tak!Dl... - [13096]
448
2023-02-06
2023-06-20
KUKIZ15 - [13097]
449
2023-02-16
2023-04-19
Stabilna Polska - [13098]
450
2023-03-13
2023-04-24
Ruch Jedności Polaków - [13099]
451
2023-03-17
2023-05-19
Mam Dość 2023 - [13100]
452
2023-03-27
2023-08-11
Rodacy Kamraci - [13101]
454
2023-04-05
2023-06-30
Społeczny Interes - [13102]
455
2023-04-20
2023-06-19
Suwerenna Polska - [13103]
456
2023-04-26
2023-05-19
Bezpieczna Polska - [13104]
458
2023-07-21
2023-09-15
Polski Ruch Lewicowy - [13105]
453
2023-03-29
2023-11-17
Normalna Polska - [13106]
461
2023-11-06
2023-11-30
Wybranych pozycji: 106 / Łączna wartość wybranych pozycji: 0,00

--------------------------

(**) - ID pozycji to pole techniczne utworzone dla wyróżnienia partii w systemie.
Informacja: 'Łączna wartość wybranych pozycji:...' nie dotyczy rejestru partii i może być zignorowana.
Objaśnienia pól - numery w nawiasach zgodne z numerami rejestru partii Sądu Okręgowego w Warszawie:
- Nr ewidencyjny - numer ewidencyjny partii w rejestrze partii Sądu Okręgowego w Warszawie
- Data zgłoszenia [2] - data zgłoszenia partii do ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Nazwa partii, jej skrót i adres siedziby [3] - nazwa, skrót nazwy oraz siedziba partii (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Symbol graficzny [4] - wzorzec symbolu graficznego partii (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Osoby uprawnione [5] - imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
- Osoby zgłaszające [6] - imiona, nazwiska i adresy osób zgłaszających partię do ewidencji
- Data wpisu [7] - data wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu partii do ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Orzeczenie TK [8] - data, sygnatura i sentencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego partii
- Uchwała samorozw. [9] - wzmianka o podjęciu przez partię uchwały o samorozwiązaniu oraz imię i nazwisko wyznaczonego likwidatora
- Data wykreślenia [10] - data wykreślenia partii z ewidencji (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Uwagi [11] - uwagi (i ewentualnie prawomocność postanowienia)
- Statut - link do statutu partii w BIP Sądu Okręgowego w Warszawie

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).