Rejestr umów

ID pozycji** Wartość Typ** Data zaw.* Akt.** Przedmiot umowy
PPS [1000001]
130,00
O
2022-09-30
N
Wynajęcie sali w dniu 30.09.2022
PL2050 S. Hołowni [1000002]
7 000,00
I
2023-03-01
T
Podnajem części lokalu biurowego w Ł...
PL2050 S. Hołowni [1000003]
1 400,00
I
2023-03-01
T
Podnajem części lokalu biurowego w K...
PL2050 S. Hołowni [1000004]
1 400,00
I
2023-03-01
T
Podnajem części lokalu biurowego w W...
PL2050 S. Hołowni [1000005]
15 000,00
O
2023-03-01
N
Zakup domeny internetowej
PL2050 S. Hołowni [1000024]
0,00
N
2023-02-08
T
Świadczenie usługi w postaci przetwa...
PL2050 S. Hołowni [1000026]
28 500,00
I
2023-02-01
N
wykonania zlecenia w postaci wykonyw...
PL2050 S. Hołowni [1000028]
6 000,00
I
2023-02-01
N
Obsługa prawna i administracyjna Partii
PL2050 S. Hołowni [1000029]
21 000,00
I
2023-02-01
N
pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowe...
PL2050 S. Hołowni [1000032]
25 500,00
I
2023-02-01
N
Koordynacja działań związanych z fin...
PL2050 S. Hołowni [1000033]
30 000,00
I
2023-02-01
N
Prace związane koordynacją współprac...
PL2050 S. Hołowni [1000034]
18 000,00
I
2023-02-01
N
Koordynacja zadań wynikających z peł...
PL2050 S. Hołowni [1000035]
0,00
B
2023-01-26
T
Współpraca w zakresie realizacji cel...
PL2050 S. Hołowni [1000036]
3 000,00
O
2023-01-02
N
wykonania zlecenia w postaci wykonyw...
PL2050 S. Hołowni [1000037]
8 500,00
O
2023-01-02
N
zadanie w postaci koordynacji działa...
PL2050 S. Hołowni [1000038]
5 777,55
I
2023-01-10
T
Powierzenie przetwarzania danych oso...
PL2050 S. Hołowni [1000039]
8 500,00
O
2023-01-02
N
Zadania w postaci koordynacji działa...
PL2050 S. Hołowni [1000043]
6 000,00
O
2023-01-02
N
Prace w postaci koordynacji zadań wy...
PL2050 S. Hołowni [1000044]
10 000,00
O
2023-01-02
N
prace związane koordynacją współprac...
PL2050 S. Hołowni [1000045]
7 000,00
O
2023-01-02
N
prace administracyjno-biurowe polega...
PL2050 S. Hołowni [1000158]
8 500,00
O
2022-12-16
N
Koordynacja działań związanych z peł...
PL2050 S. Hołowni [1000159]
6 625,00
I
2022-11-11
T
Świadczenie usług informatycznych w ...
PL2050 S. Hołowni [1000160]
0,00
B
2022-05-23
T
Uwzględnienie w treści umowy wymogów...
PL2050 S. Hołowni [1000164]
12 000,00
I
2022-10-31
N
Koordynacja zadań wynikających z peł...
PL2050 S. Hołowni [1000165]
10 000,00
I
2022-10-31
N
Prace związane koordynacją współprac...
PL2050 S. Hołowni [1000167]
6 000,00
I
2022-10-31
N
prace związane z pełnieniem funkcji ...
PL2050 S. Hołowni [1000168]
1 107,00
O
2022-10-18
N
Wynajem Auli Magna w dniu 20.10.2022 r.
PL2050 S. Hołowni [1000172]
6 000,00
O
2022-10-01
N
Koordynacja zadań wynikających z peł...
PL2050 S. Hołowni [1000173]
8 500,00
O
2022-10-01
N
Koordynacja działań związanych z fin...
PL2050 S. Hołowni [1000174]
10 000,00
O
2022-10-01
N
Prace związane koordynacją współprac...
Wybranych pozycji: 2936 / Łączna wartość wybranych pozycji: 137 675 977,19

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora.  ID pozycji to pole techniczne dla wyróżnienia umowy w systemie.
Przyjęte skróty nazw partii politycznych mają charakter wyłącznie umowny - ze względów technicznych funkcjonowania rejestru.

Akt.** / Umowa aktywna** - informacja, czy dana umowa była aktywna na dzień ostatniego pobierania danych z rejestrów partii.

Typy wartości:
O - określona - wartość umowy określona konkretną kwotą
M - maksymalna - podano tylko, jakiej kwoty wartość umowy nie może przekroczyć
N - nieokreślona - nie podano ani wartości, ani stawki, ani opisu pozwalającego na wyliczenie wartości umowy - jednak z opisu wynika, że umowa nie jest bezpłatna
S - stawka - podano tylko stawkę (stawki) umowy w sposób nie pozwalający na obliczenie nawet części wartości umowy
B - brak - nie podano żadnej informacji o wartości umowy albo podano, że umowa ma charakter bezpłatny
I - inna - wartość umowy została wyliczona przez administratora rejestru na podstawie opisu umowy i/lub stawki

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).